How to win at rock-paper-scissors: 3 simple strategies | BBC Ideas

How to win at rock-paper-scissors: 3 simple strategies | BBC Ideas


Rock, paper, scissors is an ancient
game of cunning and chance. If only there was a way to improve
those chances. Turns out there are a few
key strategies. The game is mainly about predicting
and reading your opponent. So what if you could predict
their first hand? Research has shown
that there is a slight preference for people to begin by playing rock. There are different theories
about why – it could be because it is mentioned first in the name of the game, or it could be because rock is similar to a fist which seems powerful. So if we know that, it gives us
an edge – just play paper. Research shows that people who lose
a hand tend to change. So there is a reasonable chance
that our opponent will change to scissors or paper. That gives us our second edge – just play scissors and we should
either win or draw. But this isn’t an exact science. What if it doesn’t go to plan
and your opponent wins? Perhaps they know
a bit of game strategy too. If we lost the previous hand then our opponent might
reasonably expect us to switch to something else. This gives us our final edge – surprise them by sticking
with our previous choice. Hopefully they’ll switch, expecting us to switch,
and it should improve our chances. The less predictable you are, the
better chance you have of winning. Thanks for watching! 🙂 Don’t forget to subscribe and click the bell to receive notifications for new videos. See you again soon!

12 thoughts on “How to win at rock-paper-scissors: 3 simple strategies | BBC Ideas”

 1. hi we are students from IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela) we could not add our Galician translation to the video so we are copying it here…

 2. Pedra, papel, tesoiras é un xogo antigo de astucia e sorte. Oxalá houbera unha forma para mellorar esas oportunidades. Pois resulta que si que hai unha cantas estratexias clave.

 3. CONSELLO 1: Saber por onde comezar
  O xogo baséase principalmente en predicir e avaliar o teu rival. Daquela, e se se puidera predicir o seu primeiro movemento? Unha investigación demostrou que hai unha lixeira preferencia a comezar con pedra.
  Hai diferentes teorías sobre o porqué -iso podería deberse a que é o primeiro mencionado no nome do xogo, ou podería ser porque a pedra parécese a un puño, que semella poderoso.
  Así que, sabendo iso, xa temos unha vantaxe: xoga papel.

 4. CONSELLO 2: Se perden, probablemente cambien
  Unha investigación proba que as persoas que perden unha vez, tenden a cambiar. Polo tanto, habería unha posibilidade razoable de que o opoñente cambie a tesoiras ou a papel. Iso dános unha segunda vantaxe: simplemente saca tesoiras e deberiamos gañar ou empatar.
  Pero isto non é unha ciencia exacta.
  Mais, que pasa se non funciona o plan e o noso opoñente gaña?
  Talvez coñezan un pouco a estratexia do xogo.

 5. CONSELLO 3: Non sexas predicible
  Se perdemos a quenda anterior, entón a persoa contraria podería agardar a que cambiemos a outra xogada. Isto dános a nosa vantaxe final: sorprendelos repetindo a nosa opción anterior. Con sorte cambiarán pensando que nós cambiemos tamén. E isto debería aumentar as nosas posibilidades.
  Canto menos predicible sexas, máis oportunidades terás de gañar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *