ஹெல்மெட்டுக்குள் வைத்து பேசிய போன் வெடித்தது எப்படி? நடந்தது என்ன? | Helmet | Mobile Phone Blast

ஹெல்மெட்டுக்குள் வைத்து பேசிய போன் வெடித்தது எப்படி? நடந்தது என்ன? | Helmet | Mobile Phone Blast

tell me to kill by the Pasic under the Buddha's cellphone related to the reassemble categorical per hour per year particularly not under the inner very Baja para para Hildreth amatriciana Valley a lunatic on da cunha Eber in fire…

செல்போன் வெடிப்பதை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்? | Cell Phone | Mobile Phones

செல்போன் வெடிப்பதை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்? | Cell Phone | Mobile Phones